Thứ tư, 19/01/2022 - 01:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lam Cốt

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT- ĐỊA LÍ 9- HỌC KÌ I

 04/01/2019, 20:42

Đề kiểm tra 45 phút địa 9 năm học 2018-2019 

I. Mục tiêu

1. Xác định mục tiêu KT

- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học: + Địa lí dân cư+ Địa lí các ngành kinh tế.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

2. Xác định hình thức KT

-Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan + tự luận

3. Xây dựng ma trận từ đề KT

Đề kiểm tra giữa kì học kì I, Địa lí 9, chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 17 tiết (100 %), phân phối cho chủ đề và nội dung như sau:

+ Địa lí dân cư: 5 tiết

+ Địa lí các ngành KT: 11 tiết

-Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng tiến hành xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:

Danh sách file (1 files)

Search more: A , Z