GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG

   Địa chỉ:  Kép Vàng - Lam Cốt - Tân Yên - Bắc Giang

Email:  c2lamcotty@bacgiang.edu.vn

Điện thoại: 

 

Ngày 1/9/1959, ngôi trường cấp 2 đầu tiên của khu vực miền tây huyện Tân Yên được thành lập mang tên: Trường cấp 2 Tân Sơn. Ngày hoạt động đầu tiên trường có 2 lớp 5, 117 học sinh và 2 thày giáo.

Tháng 8 năm 1960, trường ghép với cấp 1 tại làng Chản – Kép Vàng với 1 lớp 6, 2 lớp 5 và 4 giáo viên. Năm 1961 – 1962, số học sinh của trường tăng lên 267 học sinh với 5 lớp học. Kết thúc năm học này và cũng kết thúc khóa học đầu tiên, trường có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, tỉ lệ tốt nghiệp:93%; xếp thứ 2 trong  huyện. Trường được cấp giấy khen của UBND huyện Tân Yên.

Những năm học tiếp theo, trường cấp 1,2 Lam Cốt luôn hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của mình một cách vững chắc. Đến năm 1989, trường được tách riêng khỏi trường cấp 1 và mang tên trường PTCS Lam Cốt.

Sau đó, do có sự thay đổi lớn của cơ chế quản lý Nhà nước , số lương học sinh các trường sụt giảm mạnh. Năm học 1992 1993, trường được chỉ đạo sát nhập với cấp 3 Tân Yên số 2 thành trường Phổ thông cấp 2,3 Tân Yên. Từ năm 1998 -1999, cùng với sự chuyển biến của ã hội, nhận thức của người dân thay đổi, số lượng học sinh bắt đầu tăng nhanh, trường lại được tách ra khỏi cấp 3 trở thành trường THCS Lam Cốt.

Kể từ đó đến nay, trường THCSLam Cốt luôn phát huy tốt truyền thống hiếu học của quê hương. Liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Được tặng nhiều giấy khen và bằng khen các cấp

Ban giám hiệu Trường THCS Lam Cốt