Tuesday, 03/08/2021 - 14:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lam Cốt

Chuyên đề khoa học kỹ thuật

 06/05/2018, 06:53

I. Mục tiêu: - Giới thiệu các cuộc thi KHKT và lợi ích của việc tham gia dự thi.

                  - Giới thiệu các lĩnh vực dự thi.

                  - Cách thức thực hiện một dự án KHKT và cách làm hồ sơ tham gia thi.

                  - Những điểm cần lưu ý khi tham gia dự thi.

II. Nội dung:

                  - Giơi thiệu các cuộc thi KHKT cấp huyện, tỉnh, quốc gia.

                  - Các lĩnh vực dự thi và các kiến thức liên quan đến lĩnh vự nghiên cứu.

                  - Cách thức làm hồ sơ của dự án khoa học và dự án kỹ thuật.

III. Ý tưởng sáng tạo cho dự án KH - KT.

                  - Ý tường KH - KT là gì? xác định lĩnh vực cho ý tưởng.

                  

 

Danh sách file (1 files)